360 graders fotografering ger en större vy än ett vanligt fotografi.
Vyn kan uppgå till 360° vilket innebär att åskådaren får ett fullt perspektiv.

Kontakta oss så berättar vi mer av en 360 graders rundvandring.

Klicka här för exemple